recipe - teddy

Vi på Philadelphia vill att alla ska ha möjlighet till en god start på dagen! Därför stöttar vi Rädda Barnen och deras initiativ Frukostklubben - som handlar om att ge fler barn möjligheten till en god start på dagen!

Trots att de flesta barn i Sverige har det väldigt bra, ser vi att de barn som lever i störst fattigdom halkar allt längre efter.* Det innebär att riskerna ökar för att de i sin vardag inte kan fokusera på lek, lärande och kompisar. Rädda Barnen ser även att många barn i socioekonomiskt sårbara områden, på grund av ovana eller av ekonomiska skäl, inte äter frukost och rör sig mindre. Hungern och bristen på aktivitet påverkar barnens välmående, vilket i sin tur riskerar att påverka deras skolgång.

På Lika Villkor och Frukostklubben

På Lika Villkor är en satsning inom Rädda Barnen för att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i Sverige. Oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö så ska alla barn få samma möjligheter och förutsättningar att delta i samhället - utan att diskrimineras.

Frukostklubben är ett nystartat initiativ inom På Lika Villkor. Barn i socioekonomiskt utsatta områden får frukost och kan delta i fritidsaktiviteter med kompisar innan skolan börjar. Frukostklubben är ett viktigt bidrag till barnens välmående och hälsa, som i sin tur skapar bättre förutsättningar för en bra skolgång. Initiativet innebär även en ekonomisk lättnad för föräldrarna och möjliggör dessutom ofta en förstärkt relation mellan barnens föräldrar och Rädda Barnen.

Smiling girl on forest backgroundRädda Barnen Sverige
girl in pinkRädda Barnen Sverige
Alla barn förtjänar en bra start på dagen!

Philadelphia är huvudpartner till Rädda Barnen och när du köper våra produkter stöttar du alla barns lika rätt till en god start på dagen. Så nu har du med andra ord ännu en god anledning att njuta av din Philadelphia-frukost! Du kan även stötta Frukostklubben genom att swisha Rädda Barnen direkt. Philadelphia dubblar din swish.**

Ladda ned frukostinspiration från Philadelphia!

*Rädda Barnen, Välfärd inte för alla 2019
**Upp till 400 000 SEK