Mondelez Sverige AB

Besöksadress: Smedbyvägen 8,
Upplands Väsby
Adress: 194 86 Upplands Väsby
GL50 3AE

Tel: 08 505 400 00
Fax: 08 98 61 00
Org no 556014-4874
E-Mail: Kontakta oss